Om meg

Jeg har aldri trengt å overbevise meg selv om at det er bedre å spise økologisk mat enn mat fremstilt av konvensjonelt landbruk. Ikke har jeg trengt overbevisning om at ferdiglaget mat, posesupper eller annen mat, der smaker er kjemisk fremstilt, der fettet er fjernet og erstattet med salt og konservering, sannsynligvis ikke er bra for meg og heller ikke for barna mine.
Mange sier til meg "er det så farlig da, Camilla"- man dør ikke av å spise den maten da! Folk har jo spist det i årevis jo og de er sunne og friske...!" Vel, jeg ser en helt annen utvikling i samfunnet. Det er idag for mange overvektige barn og det er mange som sliter med matintolleranse, allergi og konsentrasjonsproblemer. Jeg vet også at det er skremmende lite kunnskap blant barn og unge når det gjelder kosthold og ernæring- fordi foreldrene er lite hjemme og frossen pizzaen er så kjekk å sette i ovenen. Jeg er redd at det ikke er bra om denne utviklingen får fortsette.


Min evne å ta til meg verden
Mange ganger tenker jeg på at det er den samme energikilden i meg, som skal fordøye maten ogprodusere tanker. Mennesket har mange bevissthets nivåer, som stadig trenger næring; tankelivet, følelseslivet og viljen. Energi får vi fra maten vi spiser, spiser vi for mye, så lagres energien i kroppen. Det er en naturlig overlevelses mekanisme  - men den er på mange måter helt unødvendig for oss som lever i vesten i dag. Hvor mye man spiser og hva som trengs er absolutt individuelt og avhenger både av emosjonell tilstand og tid på døgnet, men kvaliteten av maten vi spiser er av mye større betydning enn kvantiteten.
Det er ikke til å komme fra at ens mentale kapasitet, påvirkes i stor grad av maten vi spiser.
Jeg syntes det er fascinerende at vi ikke har mer opplysning om kvalitativ analyse av mat, i motsetning til den kvantitative opplysningen - som vi får så mye av.

Artens spesifikke egenart
En kvantitativ analyse forteller oss bare hvor mye av et stoff for eksempel  en plante inneholder. At en potet har så så mye stivelse, kullhydrat, fett, vann osv, er det enkelt å finne opplysninger om - mens en kvalitativ analyse, det får vi lite informasjon om. En kvalitativ analyse ser på artens spesifikke egenart i natur sammenheng, som vil si hvordan stoffene på sin særegne måte er tilstede i for eksempel poteten. Bare tenke på poteten og kornet. De fleste av oss vet at de begge inneholder mye stivelse, men - vekstbetingelsene for disse to plantene er vidt forskjellige! Hele tiden mens planten utvikler seg, skjer det en vekselvirkning mellom mellom planten og kreftene i omgivelsene. Jord, luft, vann og lys -virker forskjellig på rot, stengel,blad og blomst. Det vil si, om stivelse er lagret i plantens rot, blad eller frukt - utgjør en stor kvantitativ forskjell.

Fordøyelse og foredling
Hva har det å si da? Jo, nemlig det - at vi mennesker, ernæres forskjellig ut fra hvor de forskjellige substansene i maten er utviklet. Er de utviklet i varme, lys, luft eller under jorden? (tenk på poteten og kornet)
Når jeg spiser, omdannes maten til energi, fordøyelsen foredler næringsmidlenes egenart, slik at den kraften som var i planten, blir "min". Derfor, jo mer variert kosthold, desto mer differensiert er de kreftene som må oppdrives i fordøyelsen. Maten vi spiser stimulerer utfra sin egenart, derfor forskjellige funksjoner i organismen som; muskelkraft, tankekraft, fantasi og drifter - og også mine gode og dårlige følelser.
Når jeg vet dette, blir jeg svært ærbødig for kroppens og jordens organisme. Jeg handler økologisk og vil få tak i ren mat for enhver pris! Jeg vil opplyse om matens betydning for oss. Vi trenger gode tenkere i fremtiden, vi trenger superernærte barn, hvis vil vil få ryddet opp rotet vi har laget for oss på denne planeten. Det er bare å begynne!

Fyll handlevognen og deg selv, med gode tanker!

Camilla